Szkolenie „kuchnie świata”

Nasi uczniowie Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych wzięli udział w kolejnych szkoleniach – kuchnie świata.  Uczniowie na zajęciach uczyli przygotowywać się potrawy z różnych zakątków świata. Kuchnia azjatycka, arabska czy hinduska nie sprawi już naszym uczniom trudności.

Zajęć odbywały się bezpłatnie w ramach projektu „Profesjonalizm w działaniu, skuteczność w przyszłość” Nr projektu: RPPD.03.03.01-20-0289/19, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, RPOWP, Priorytet III Kompetencje i Kwalifikacje, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Szkolenie z kuchni świata to idealna okazja do podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych, które pomogą w przyszłości naszym absolwentom w znalezieniu lepszej pracy lub świadczenia dodatkowych usług z szeroko rozumianej branży gastronomicznej i hotelarskiej.

Skip to content