• Start
  • /
  • Projekty
  • /
  • Staże zawodowe dla 76 uczniów ZSOiZ w Grecji i Hiszpanii w roku szkolnym 2019/2020

Staże zawodowe dla 76 uczniów ZSOiZ w Grecji i Hiszpanii w roku szkolnym 2019/2020

Zespól Szkól Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu w ramach konkursu Erasmus+ Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, akcja 1 – „Mobilność osób uczących się i kadry sektora Szkolnictwa Zawodowego” – konkurs wniosków 2019 r. otrzymał 149.888,00 Euro
( 642.000,00 zł) na realizację staży dla 76 uczniów i 7 opiekunów na terenie Grecji i Hiszpanii.

            Mobilności odbędą się w ramach projektu pn. „Praktyka czyni mistrza – przez mobilności zawodowe na rynek pracy”, inicjatorami i twórcami projektu jest Pan Łukasz Godlewski i Pan Eugeniusz Święcki.

            Realizacja projektu przewidziana jest od 01.07.2019 do 30.11.2020 roku. Celem głównym projektu jest zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego oraz podniesienia kwalifikacji zawodowych przez uczniów w kierunkach technik żywienia i usług gastronomicznych, technik usług fryzjerskich, technik budownictwa oraz zawodach kucharz, fryzjer i plastyk (projektowanie graficzne). W ramach staży zawodowych dominować będą ćwiczenia praktyczne, które pozwolą na zastosowanie w praktyce nabytej wiedzy teoretycznej i umożliwi uczniom rozwinąć swoje umiejętności zawodowe.

W ramach projekt  „Praktyka czyni mistrza – przez mobilności zawodowe na rynek pracy” odbędą się mobilności zagraniczne:

Skip to content