Spotkanie organizacyjne dotyczące projektu „Praktyka czyni mistrza – przez mobilności zawodowe na rynek pracy”

W dniu 26 czerwca 2020 roku odbyło się w ZSOiZ w Ciechanowcu kolejne spotkanie organizacyjne dotyczące projektu Praktyka czyni mistrza – przez mobilności zawodowe na rynek pracy realizowanego w naszej placówce w ramach Erasmus+, akcja: „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego”.


Na spotkanie organizacyjne zostali zaproszeni rodzice wraz z uczniami, którzy w wyniku przeprowadzonej rekrutacji zakwalifikowali się do wyjazdu na staże zawodowe. W ramach projektu odbyły się już wyjazd:

Kolejny wyjazd odbędzie się w okresie wakacji:

Uczestnicy mobilności do Hiszpanii zostali ponownie poinformowani przez Dyrektora Pana mgr Łukasza Godlewskiego o założeniach, warunkach uczestnictwa oraz o harmonogramie realizacji wyjazdu, kwestiach organizacyjnych i pobytu młodzieży w Hiszpanii.

Uczniowie przed wyjazdem do Hiszpanii zostaną objęci wsparciem językowym i kulturowym, który przygotuje ich na zagraniczne staże.   

Serdecznie dziękujemy rodzicom i młodzieży za przybycie i poświęcenie wolnego czasu oraz Dyrektorowi naszej szkoły za przygotowanie projektu staży zawodowych dla naszych uczniów oraz organizacji spotkania.

Skip to content