• Start
  • /
  • Projekty
  • /
  • Staże zawodowe dla 85 uczniów ZSOiZ w Ciechanowcu na terenie Italii, Grecji i Hiszpanii w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022

Staże zawodowe dla 85 uczniów ZSOiZ w Ciechanowcu na terenie Italii, Grecji i Hiszpanii w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022

Zespól Szkól Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu po raz kolejny w ramach konkursu Erasmus+ Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, akcja 1 – „Mobilność osób uczących się i kadry sektora Szkolnictwa Zawodowego” – konkurs wniosków 2020 r. otrzymał 643.000,00 zł słownie: sześćset czterdzieści trzy tysiące złotych (150.000,00 Euro ) na realizację staży dla 85 uczniów i 8 opiekunów na terenie Grecji, Hiszpanii i Italii.

Mobilności odbędą się w ramach projektu pn. „Europejskie kierunki zawodowe”. Inicjatorem i twórcą projektu jest Dyrektor naszej szkoły Pan mgr Łukasz Godlewski.

Realizacja projektu przewidziana jest od 01.09.2020 do 31.08.2022 roku. Celem głównym projektu jest zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego oraz podniesienia kwalifikacji zawodowych przez uczniów w kierunkach technik żywienia i usług gastronomicznych, technik usług fryzjerskich, technik budownictwa, technik robót wykończeniowych w budownictwie, technik grafiki i poligrafii cyfrowej. W ramach staży zawodowych dominować będą ćwiczenia praktyczne, które pozwolą na zastosowanie w praktyce nabytej wiedzy teoretycznej i umożliwi uczniom rozwinąć swoje umiejętności zawodowe.

W ramach projekt  „Europejskie kierunki zawodowe” odbędą się mobilności zagraniczne:

Skip to content