• Start
  • /
  • Projekty
  • /
  • Staże zawodowe w Grecji i Hiszpanii w roku szkolnym 2018/2019

Staże zawodowe w Grecji i Hiszpanii w roku szkolnym 2018/2019

W ramach konkursu Erasmus+ Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, akcji 1 – „Mobilność osób uczących się i kadry sektora Szkolnictwa Zawodowego” – nasza szkoła otrzyma 150 000 Euro (642 000,00 zł) na realizację staży i praktyk dla 71 uczniów i 7 nauczycieli na terenie Grecji i Hiszpanii w zawodach:
• Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych
• Technik Usług Fryzjerskich
• Technik Budownictwa
• Plastyk – projektowanie graficzne
Projekt pt. Europejska Praktyka = Klucz do Rynku Pracy powstał dzięki dyrektorowi ZSOiZ w Ciechanowcu Panu Eugeniusz Święcki oraz kierownikowi ZSOiZ Panu Łukaszowi Godlewskiemu.
Realizacja projektu przewidziana jest od 01.06.2018 do 30.09.2019 roku. Głównymi celami projektu jest wzrost atrakcyjności, jakości, efektywności i skuteczności zawodowego kształcenia praktycznego w ZSOiZ w Ciechanowcu, w szczególności w zakresie współpracy z instytucjami z zagranicy, co przełoży się na stworzenie nowych możliwości rozwoju zawodowego dla uczniów Szkoły. W ramach staży zawodowych dominować będą ćwiczenia praktyczne, które pozwolą na zastosowanie w praktyce nabytej wiedzy teoretycznej i umożliwi uczniom rozwinąć swoje umiejętności zawodowe.

Skip to content