Spotkanie organizacyjne dotyczące wyjazdu na staże zawodowe do Hiszpanii

W dniu 6 maja 2019 roku odbyło się w ZSOiZ w Ciechanowcu kolejne spotkanie organizacyjne dotyczące projektu „Europejska Praktyka = Klucz do Rynku Pracy” realizowanego w naszej placówce w ramach Erasmus+, akcja: „Mobilność osób uczących się i kadry
w ramach kształcenia zawodowego
”.


Na spotkanie organizacyjne zostali zaproszeni rodzice wraz z uczniami, którzy w wyniku przeprowadzonej rekrutacji zakwalifikowali się do wyjazdu na staże zawodowe do Hiszpanii:

  1. a) 21 uczniów kształcących się w zawodzie Plastyk – projektowanie graficzne
  2. b) 7 uczniów kształcących się w zawodzie Technik żywienia i usług gastronomicznych
  3. c) 17 uczniów kształcących się w zawodzie Technik budownictwa.

         Uczestnicy mobilności zostali poinformowani przez Pana Dyrektora Łukasza o założeniach, warunkach uczestnictwa oraz harmonogramie realizacji staży w Hiszpanii. Uczniowie wspólnie z rodzicami po zapoznaniu się ze wszystkimi aspektami organizacyjnymi projektu podpisali trójstronne umowy (szkoła jako organizacja wysyłająca – uczestnik mobilności – organizacja pośrednicząca)  uczestnictwa w mobilności.
         Uczniowie przed wyjazdem zostali objęci wsparciem językowym i kulturowym, który przygotuje ich na zagraniczne staże na terenie Hiszpanii.   

         Serdecznie dziękujemy rodzicom i młodzieży za przybycie i poświęcenie wolnego czasu oraz wychowawcom klas za pomoc w organizacji spotkania.

Skip to content