UNESCO

Szkolny projekt Socrates – Comenius realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu

Cele Projektu Socrates – Comenius* Poprawa jakości kształcenia
* Nadanie edukacji wymiaru europejskiego
* Zapewnienie szerokiego dostępu do istniejących w Europie zasobów edukacyjnych, przy równoczesnym promowaniu równości szans we wszystkich dziedzinach edukacji
* Promowanie „ilościowej” i „jakościowej” poprawy znajomości języków obcych
* Promowanie współpracy w dziedzinie edukacji i wyjazdów kadry edukacyjnej i uczniów

Formy realizacji projektu

Współpraca szkolnych klubów UNESCO Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu nawiązał wspólpracę ze szkołami z Mińska i Grodna na Białorusi. Jest ona związana z działalnością szkolnych klubów UNESCO. Współpraca ze szkołami ogólnokształcącymi za granicą jest zadaniem ważnym, wspomagającym działalność edukacyjną szkoły. Mamy nadzieję, że praca z partnerami za granicą stworzy szansę dzielenia wspólnych zainteresowań, rozwijania wzajemnego zrozumienia pomiędzy młodymi ludźmi oraz stworzy wiele okazji do wymiany poglądów i opinii pomiędzy uczniami. Liczymy, że zmotywuje uczniów naszej szkoły do nauki języka obcego. Wiedza o kulturze innego państwa pomoże zdobyć doświadczenia interkulturowe i zbudować ogólną postawę otwarcia i tolerancji wobec innych kultur u młodzieży.

Wizyta w Grodnie

   19 i 20 listopada na zaproszenie Białoruskiego Stowarzyszenia Klubów UNESCO grupa uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu wraz z Dyrektorem ZSOiZ panem Eugeniuszem Święckim i nauczycielem języka angielskiego panią Natallią Razumeika, uczestniczyła w Jesiennym Festynie Klubów UNESCO w Grodnie.

22.01.2006

Przyjazd młodzieży z Białorusi

W ramach podpisanego w listopadzie ubiegłego roku porozumienia o współpracy szkolnych klubów UNESCO, na zaproszenie Dyrekcji i młodzieży ZSO i Z w Ciechanowcu, do naszego miasta przyjechała 26 osobowa grupa młodzieży z Mińska i Grodna wraz z opiekunami. Jest to pierwsza wymiana młodzieży w tym programie. Pobyt białoruskiej młodzieży w Polsce finansowany jest w większości przez sponsorów, którym Dyrekcja szkoły serdecznie dziękuje. Sponsorami są firmy i instytucje:
firma „Stół Polski”
firma „Tomex” (Państwo Jadwiga i Tomasz Miliszkiewiczowie)
Kancelaria Radcy Prawnego Pana Andrzeja Grodzkiego z Łomży
Hurtownia Artykułów Spożywczych „Wiomar”,
Łomża ul. Poznańska 36A
Hurtownia Artykułów Spożywczych Krzysztof Pęski, Zambrów ul. Mazowiecka 57
„Lewian” Wiesław Leoniuk, Baciki Bliższe 101
k. Siemiatycz

25.01.2006 Wycieczka do Białowieży

   25 stycznia uczniowie naszej szkoły, ich goście z Białorusi oraz opiekunowie pojechali na jednodniową wycieczkę do Białowieży. Młodzież zwiedziła Muzeum Białowieskiego Parku Narodowego oraz obejrzała zwierzęta w rezerwacie żubrów. Ponieważ zima w tym roku jest sroga, więc uczestnicy wycieczki postanowili spędzić resztę czasu przy ognisku, aby się choć trochę ogrzać.   

27.01.2006

Podsumowanie spotkania

   27 stycznia dokonano podsumowania całotygodniowego spotkania szkolnych klubów UNESCO. Młodzież wraz z opiekunami obejrzała dwie prezentacje multimedialne o tym spotkaniu. Następnie młodzi ludzie przedstawili części artystyczne. Nie zabrakło też wspólnej zabawy. Pan Dyrektor podziękował Pani Natalli Razumeika, młodzieży i ich opiekunom za tak bardzo udane spotkanie oraz wręczył wszystkim pamiątkowe dyplomy. Obie strony obdarowały się także różnymi pamiątkami w postaci książek, albumów, multimediów i słodyczy.    
Skip to content