Spotkanie organizacyjne dotyczące projektu „Zagraniczne staże zawodowe kluczem do rynku pracy …”

14 czerwca 2018 roku uczniowie certyfikowanej klasy mundurowej II C LO naszej szkoły zwani także kadetami zdawali pierwszy egzamin przygotowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Zagadnienia obejmowały: taktykę, terenoznawstwo, musztrę, pierwszą pomoc przedmedyczną i strzelectwo. Egzamin odbył się w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu przed komisją powołaną przez MON.


Po zaliczeniu części pisemnej (test był trudny – tak ocenili żołnierze Centrum) kadeci przystąpili do sprawdzianu praktycznego. Po całodniowych zmaganiach z trudnymi zadaniami na sali egzaminacyjnej oraz ćwiczeniami sprawnościowymi na poligonie uczniowie dowiedzieli się, że egzamin został zaliczony z wynikiem satysfakcjonującym naszych uczniów. Na dwudziestu zdających aż osiemnastu uzyskało bardzo dobry wynik ze wszystkich części egzaminu.
We wrześniu 2018r kadeci rozpoczną tygodniowy obóz szkoleniowy na terenach poligonowych Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu . Szkolenia z zakresu taktyki, obrony przeciwlotniczej, łączności, maskowania ludzi i sprzętu będą się odbywały pod kierunkiem i rozkazami żołnierzy zaprzyjaźnionej Jednostki Wojskowej z Zegrza.

Skip to content