Rada Rodziców

Nr konta Rady Rodziców:

  • 14 8749 0006 0000 0101 2000 0010

Wpłata na Radę Rodziców:

W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko ucznia / słuchacza oraz klasę w której uczeń / słuchacz uczy się w danym roku szkolnym.

  • Młodzież – 80,00 złotych rocznie
  • Dorośli (słuchacze) – 200,00 złotych za semestr, czyli 400,00 złotych rocznie

PREZYDIUM RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

RADA RODZICÓW

  1. Aneta Czarnecka – Przewodnicząca Rady Rodziców
  2. Ewa Michalska – I Zastępca Przewodniczącej
  3. Katarzyna Wilkowska – II Zastępca Przewodniczącej
  4. Dorota Siekierko – skarbnik
  5. Mariola Godlewska – sekretarz

KOMISJA REWIZYJNA

  1. Weronika Olędzka
  2. Sylwia Jacyniewicz

 

Skip to content