poniedziałek, 14 czerwiec 2021 14:55

Rekrutacja - wyjazd do Grecji

Napisał

Infromacja o wyjezdzie do Grecji2

 

1. Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie    pobierz
   
2. Formularz zgłoszeniowy    pobierz
         
         
         

Dokumenty rekrutacyjne:

 

1. Regulamin rekrutacji i wytyczne udziału w projekcie    pobierz 
   
2.  Formularz rekrutacyjny    pobierz
   
3.  Karta zgłoszenia ucznia   pobierz

wlochyLOGA

 

„Nauka pozaformalna szansą na rozwój”

Zespól Szkól Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu w ramach konkursu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” otrzymał 250 000,00 PLN na realizację swojego projektu „Nauka pozaformalna szansą na rozwój” który będzie realizowany w ramach Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Ciechanowcu

 

W ramach projektu 30 uczniów naszego liceum i 4 opiekunów naszej szkoły wyjdzie BEZPŁATNIE na pozaformalną edukację na dwa tygodnie do Italii w 2022 roku.

Celem projektu jest zaspokojenie potrzeb uczniów w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych, takich jak kompetencje cyfrowe, kompetencje społeczne i obywatelskie, kompetencje w zakresie wielojęzyczności, przedsiębiorczości, komunikacji, pracy w zespole. Ponadto podniesienia kompetencji językowych oraz ułatwienia naszej młodzieży funkcjonowania na rynku pracy (elementy doradztwa zawodowego), ale również aktywizacji młodzieży poprzez zaangażowanie ich w praktyczną realizację projektu. Obok edukacji pozaformalnej młodzież będzie miała zapewniony bogaty program kulturowo – lokalny, który umożliwi zwiedzenie m. in. Wenecji, Toskanii, Padwy. Cele projektu zostaną zrealizowane poprzez ponadnarodowe mobilności.

Pomysłodawcą i twórcą projektu  jest Dyrektor szkoły Pan Łukasz Godlewski, który od kilku lat z powodzeniem aplikuje o środki zewnętrzne dla naszej szkoły i młodzieży.

 

1. Rekrutacja     zobacz
         
         
         
         
         

rekrutacja wlochy2

 Dokumenty rekrutacyjne:

1.  Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie   pobierz
         
2.  Formularz zgłoszeniowy   pobierz
         

REKRUTACJA:

1.   Regulamin projektu i rekrutacji     pobierz
         
2.   Dokumenty / załączniki wymagane do wzięcia udziału w rekrutacji:    
         
  a  UCZNIOWIE:    
         
    Formularz zgłoszenia

   pobierz
         
    Deklaracja uczestnictwa w projekcie    pobierz
         
    Oświadczenie osoby biorącej udział w realizacji projektu   pobierz
         
  b)   NAUCZYCIELE:    
         
    Formularz zgłoszenia    pobierz
         
    Deklaracja uczestnictwa w projekcie    pobierz
         
    Oświadczenie osoby biorącej udział w realizacji projektu    pobierz

 

 

 

logo unia

 

Z wielką przyjemnością informuje, że w ramach projektu „Nowoczesne fryzjerstwo i kosmetyka gwarancją sukcesu na rynku pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, numer naboru RPPD.03.03.01-IZ.00-20-001/19, oddano do użytku dla młodzieży dwie nowoczesne pracownie: fryzjerską i kosmetyczną. Uczniowie Technik Usług Fryzjerskich mają do dyspozycji najnowocześniejszy sprzęt na rynku. Dzięki bogato doposażonym pracowniom oraz wykfalifikowanej kadrze nasi uczniowie będą w pełni przygotowani do pracy w salonach fryzjerskich, kosmetycznych oraz klinikach kosmetologii. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z nowych pracowni.

Dokumenty rekrutacyjne:

 

1.    Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie    pobierz  
           
2.    Formularz rekrutacyjny    pobierz  
           
3.    Deklaracja udziału w projekcie    pobierz  
           
4.    Oświadczenie uczestnika    pobierz  
           

Dokumenty rekrutacyjne:

 

1.    Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie    pobierz
         
2.    Formularz rekrutacyjny    pobierz
         
3.    Deklaracja udziału w projekcie    pobierz
         
4.    Oświadczenie uczestnika    pobierz
         
5.    Zgoda na staż / kursy zawodowe    pobierz
Dokumenty rekrutacyjne: 
 
 
1.   Regulamin rekrutacji i wytyczne udziału w projekcie    pobierz   
           
2 .    Formularz rekrutacyjny    pobierz  
           
3.    Karta zgłoszenia ucznia    pobierz  
           
 

Zespól Szkól Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu po raz kolejny w ramach konkursu Erasmus+ Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, akcja 1 - „Mobilność osób uczących się i kadry sektora Szkolnictwa Zawodowego" – konkurs wniosków 2020 r. otrzymał 643.000,00 zł słownie: sześćset czterdzieści trzy tysiące złotych (150.000,00 Euro ) na realizację staży dla 85 uczniów i 8 opiekunów na terenie Grecji, Hiszpanii i Italii.

Strona 1 z 6

logofooter

Kontakt

Zespół Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych
w Ciechanowcu


  • Dyrektor Szkoły
    mgr Łukasz Godlewski
    (86) 277 11 35
Top