Przetargi

utworzone przez | wrz 25, 2014 | Szkoła INFO

PRZETARGI

10a. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dostaw Dostawa produktów spożywczych do Internatu ZSOiZ w Ciechanowcu od 21 października 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. 

Numer ogłoszenia: 601184 -N – 2019

 

10. Dostawa produktów spożywczych do Internatu ZSOiZ w Ciechanowcu od 21 października 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.

1.   Ogłoszenie o zamówieniu.       
2.   Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia      
3.   Formularz cenowy – załącznik nr 1      
4.   Formularz Oferty – załącznik nr 2      
5.   Oświadczenia wykonawcy – załącznik nr 3      
6.   Projekt umowy – załącznik nr 4      
7.  Uszczegółowiony przedmiot zamówienia – załącznik nr 5.      

 

 


9a.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dostawę oleju opałowego w okresie od 01.01. 2014r. do 31.12.2014r. dla kotłowni olejowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu

Numer ogłoszenia: 500584 – 2013;


9. Ogłoszenie o zamówieniu: dostawę oleju opałowego w okresie od 01.01. 2014r. do 31.12.2014r. dla kotłowni olejowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu

Numer ogłoszenia: 500584 – 2013; data zamieszczenia: 4.12.2013 r.

8a. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na dostawę oleju opałowego w okresie od dnia 01.03.2013 do 31.12. 2013 roku dla kotłowni olejowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu ul. Szkolna 8,Internat ul. Kościelna 12.
Numer ogłoszenia: 60416 – 2013; data zamieszczenia: 13.02.2013

8. Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa oleju opałowego w okresie od dnia 01.03.2013 do 31.12. 2013 roku dla kotłowni olejowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu ul. Szkolna 8,Internat ul. Kościelna 12.
Numer ogłoszenia: 60416 – 2013; data zamieszczenia: 13.02.2013


7. INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH
I WYNIKACH POSTĘPOWANIA

7a. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące dotawy wyposażenia do Pracowni Gastronomicznej w ramach projektu – Nowoczesna gastronomia

7b. Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawę wyposażenia do Pracowni Gastronomicznej w ramach projektu -Nowoczesna  gastronomia-  w ZSOiZ w Ciechanowcu. Numer ogłoszenia: 456618 – 2012; data zamieszczenia: 18.11.2012

7c. INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH  dotycząca dostawy wyposażenia do Pracowni Gastronomicznej w ramach projektu – Nowoczesna gastronomia- w ZSOiZ w Ciechanowcu.

6.
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach projektu -Nowoczesna gastronomia- w ZSOiZ w Ciechanowcu, którego organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem Numer ogłoszenia: 435554 – 2012; data zamieszczenia: 06.11.2012

5
. Ogłoszenie o zamówieniu: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach projektu -Nowoczesna gastronomia- w ZSOiZ w Ciechanowcu, którego organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
Numer ogłoszenia: 360130 – 2012; data zamieszczenia: 21.09.2012


4a. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
na Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach projektu -Nowoczesna gastronomia- w ZSOiZ w Ciechanowcu, którego organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

4b. Ogłoszenie o zamówieniu:
 Zorganizowanie i przeprowadzenie dodatkowych zajęć i kursów pozalekcyjnych ogólnokształcących i zawodowych w ramach projektu -Nowoczesna gastronomia- w ZSOiZ w Ciechanowcu, którego organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
Numer ogłoszenia: 308506 – 2012; data zamieszczenia: 21.08.2012

4c. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na części: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 na: „Przeprowadzenie dodatkowych zajęć i kursów pozalekcyjnych ogólnokształcących i zawodowych w ramach projektu -Nowoczesna gastronomia- w ZSOiZ w Ciechanowcu, którego organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem”

4d. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na części: 15, 16, 17, 18, 19.


3. OGŁOSZENIE NA ROBOTY BUDOWLANE HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM TECHNICZNYM I ŁĄCZNIKIEM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH IM. J. IWASZKIEWICZA W CIECHANOWCU, Numer ogłoszenia: 65828 – 2012; data zamieszczenia: 05.03.2012

3a. INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACHNA ROBOTY BUDOWLANE HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM TECHNICZNYM I ŁĄCZNIKIEM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH IM. J. IWASZKIEWICZA W CIECHANOWCU, Numer ogłoszenia: 65828 – 2012;

3b. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyNA ROBOTY BUDOWLANE HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM TECHNICZNYM I ŁĄCZNIKIEM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH IM. J. IWASZKIEWICZA W CIECHANOWCU, Numer ogłoszenia: 65828 – 2012;


2. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na dostawę oleju opałowego dla kotłowni olejowej ZSOiZ w Ciechanowcu ul. Szkolna 8 i kotłowni olejowej Internatu, ul. Kościelna 12.

1. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na dostawę artykułów spożywczych do stołówki internatu ZSOiZ w Ciechanowcu , ul. Kościelna 12.

Skip to content