Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH – 3 – letnie – możliwość zdobycia wykształcenia średniego oraz przystępowania do egzaminu maturalnego – dla absolwentów gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej i 8 – letniej szkoły podstawowej

 

Podanie o przyjęcie do szkoły

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych to propozycja dla osób, które chcą zdobyć średnie wykształcenie nie rezygnując z pracy i  codziennych obowiązków. Wiemy jak istotną role odgrywa dzisiaj ukończenie szkoły średniej i świadectwo dojrzałości. Ukończenie Liceum daje szansę na zdobycie lepszej pracy, otwiera drogę do dalszego kształcenia.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych to szkoła dla tych, którzy zakończyli edukację na poziomie  ośmioletniej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ukończyli zasadniczą szkołę zawodową. Nauka trwa 3 lata (6 semestrów).  Zapraszamy każdego, kto chce się uczyć, ukończył 18 lat lub ukończy w roku kalendarzowym. Nie ma górnej granicy wiekowej.

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (piątek po 15.00 i sobota , około  dwa razy w miesiącu). Wystawiamy zaświadczenia do ZUS, KRUS innych instytucji wg. własnych potrzeb. Rekrutacja: bez egzaminów wstępnych, decyduje kolejność zgłoszeń.

Skip to content