Szkoły dla młodzieży

Szkoły dla młodzieży:

Gimnazjum                                                                                                                                                                                      
 


Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych (sześcioletnia) dająca wykształcenie w zakresie GIMNAZJUM (3 lata), LICEUM (3 lata)

Plastyk– specjalizacja reklama wizualna i grafiki komputerowe.


Szkoły ponadgimnazjalne                                                                                                                                                           

 

 

Liceum Ogólnokształcące (trzyletnie):

 

 
Profil o kierunku humanistycznym z dodatkową nauką przedmiotu przyroda. Po klasie pierwszej nauka od 2 do 4 przedmiotów w zakresie rozszerzonym (obowiązkowo co najmniej jeden z przedmiotów historia, geografia, biologia, chemia, fizyka oraz pozostałe do wyboru z pośród język polski, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie, informatyka, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński, kultura antyczna, filozofia)

 

Profil o kierunku matematyczno-przyrodniczym w klasie wojskowo-sportowej z dodatkową nauką przedmiotu historia i społeczeństwo (innowacja pedagogiczna) z zwiększoną liczbą godzin nauczania przysposobienia obronnego i wychowania fizycznego).
Po klasie pierwszej nauka od 2 do 4 przedmiotów w zakresie rozszerzonym (obowiązkowo co najmniej jeden z przedmiotów historia, geografia, biologia, chemia, fizyka oraz pozostałe do wyboru z pośród język polski, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie, informatyka, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński, kultura antyczna, filozofia)

 

Profil o kierunku matematyczno-przyrodniczym z dodatkową nauką przedmiotu historia i społeczeństwo. Po klasie pierwszej nauka od 2 do 4 przedmiotów w zakresie rozszerzonym (obowiązkowo co najmniej jeden z przedmiotów historia , geografia, biologia, chemia, fizyka oraz pozostałe do wyboru z pośród język polski, język obcy, matematyka , wiedza o społeczeństwie, informatyka, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński, kultura antyczna, filozofia).

 

Technikum (czteroletnie) w zawodach:

– technik żywienia i usług gastronomicznych
– technik usług fryzjerskich

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w zawodach:

– kucharz – praktyczna nauka zawodu w szkole.
– fryzjer – praktyczna nauka zawodu w szkole.
– sprzedawca
– rolnik
– murarz-tynkarz
– fotograf
– dekarz
– cieśla
– monter izolacji budowlanych
– monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
– monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
– lakiernik
– kominiarz
– blacharz
– blacharz samochodowy
– kowal
– ślusarz
– mechanik pojazdów samochodowych
– zegarmistrz
– elektryk
– elektromechanik
– elektromechanik pojazdów samochodowych
– wędliniarz
– cukiernik
– piekarz
– stolarz
– krawiec
– tapicer
– operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
– mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych
– operator maszyn leśnych
– mechanik maszyn i urządzeń drogowych

Skip to content