• Start
  • /
  • Technik turystyki wiejskiej

Technik turystyki wiejskiej

Technik turystyki wiejskiej  [515203]

Szkoła posiada w swojej ofercie nowy zawód, poszukiwany na krajowym rynku pracy a także na terenie UE. Turystyka wiejska to każda forma turystyki odbywająca się w środowisku wiejskim i wykorzystująca jego walory takie jak przyroda, krajobraz, kultura, zabudowa, które są tu główną atrakcją.

Zawód technik turystyki wiejskiej przygotowuje do:
•    planowania i organizowania pobytu turystom w na obszarach wiejskich,
•    organizacji i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym,
•    prowadzenia własnej działalności gospodarczej, prowadzenia gospodarstwa rolnego lub agroturystycznego,
•    do dokonywania analizy i planowania strategii rozwoju własnej działalności,
•    podjęcia pracy biurach turystycznych, hotelach i pensjonatach, prywatnych domach letniskowych.

Nauka w zawodzie technik turystyki wiejskiej daje możliwość dalszego rozwoju i poszerzania wiedzy na studiach rolniczych, przyrodniczych oraz na kierunku agroturystyka.
Świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły kształcącej w zawodzie technik turystyki wiejskiej potwierdza posiadanie kwalifikacji rolniczych, co oznacza, że absolwent może prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne. Może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.
Technik turystyki wiejskiej może znaleźć zatrudnienie w biurach i agencjach turystycznych, hotelach i pensjonatach, organach administracji samorządowej, branżowych organizacjach, fundacjach i stowarzyszeniach. Może prowadzić własną działalność gospodarczą i gospodarstwo agroturystyczne.

Skip to content