• Start
  • /
  • Zapytania ofertowe
  • /
  • 11. Zaproszenie do złożenia oferty (Zapytanie ofertowe) na „Prace adaptacyjno – konserwatorskie w pracowniach zawodowych Technik Usług Fryzjerskich i Technik Usług Kosmetycznych” w ramach projektu pn. „Nowoczesne fryzjerstwo i kosmetyka gwarancją…

11. Zaproszenie do złożenia oferty (Zapytanie ofertowe) na „Prace adaptacyjno – konserwatorskie w pracowniach zawodowych Technik Usług Fryzjerskich i Technik Usług Kosmetycznych” w ramach projektu pn. „Nowoczesne fryzjerstwo i kosmetyka gwarancją…

11. Zaproszenie do złożenia oferty (Zapytanie ofertowe) na „Prace adaptacyjno – konserwatorskie w pracowniach zawodowych Technik Usług Fryzjerskich i Technik Usług Kosmetycznych” w ramach projektu pn. „Nowoczesne fryzjerstwo i kosmetyka gwarancją sukcesu na rynku pracy” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Priorytet III Kompetencje i kwalifikacja, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, numer projektu RPO.03.03.01-20-0226/19. 
 
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY   pobierz  
       
       
       
Zapytanie ofertowe    pobierz  
       
       
ZAŁĄCZNIKI:      
1. Formularz ofertowy – załacznik nr 1    pobierz  
       
2. Kosztorys ofertowy – załącznik nr 2    pobierz  
       
3. Oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 3    pobierz  
       
4. Projekt umowy – załacznik nr 4     pobierz  
 
 
 

Prosimy o zapoznanie się z ofertą i złożenie swojej oferty do 26 maja 2020 r. godz. 12:00

Skip to content