• Start
  • /
  • Zapytania ofertowe
  • /
  • 12. Zaproszenie do złożenia oferty na „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszeń i innych decyzji niezbędnych dla realizacji inwestycji rozbudo

12. Zaproszenie do złożenia oferty na „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszeń i innych decyzji niezbędnych dla realizacji inwestycji rozbudo

12. Zaproszenie do złożenia oferty (Zapytanie Ofertowe) na „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszeń i innych decyzji niezbędnych dla realizacji inwestycji rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynku Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu”. 
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY    pobierz  
       
 PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT   pobierz  
       
       
Zapytanie ofertowe    pobierz  
       
       
ZAŁĄCZNIKI:      
ZAŁĄCZNIK 1 – PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
   pobierz  
       
ZAŁĄCZNIK 2 – formularz ofertowy    pobierz  
       
ZAŁĄCZNIK 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków    pobierz  
       
ZAŁĄCZNIK 4 – oświadczenie o braku wykluczenia    pobierz  
       
ZAŁĄCZNIK 5 – wykaz osób   pobierz  
       
ZAŁĄCZNIK 6 – wykaz usług   pobierz  
       
ZAŁĄCZNIK 7 – wzór umowy   pobierz  
       
       
 
 
 

Skip to content