15. Dostawa produktów mięsnych do Internatu ZSOiZ w Ciechanowcu w okresie 18.04 – 24.06.2022 r.

15. Dostawa produktów mięsnych do Internatu ZSOiZ w Ciechanowcu w okresie 18.04 – 24.06.2022 r.
 

 

1. Treść zapytania
   pobierz  
           
2.   Załącznik nr 1 – Formularz cenowy    pobierz  
           
3.   Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy   pobierz  
           
4.   Załącznik nr 3 – Oświadczenia
  pobierz  
           
5.   Załącznik nr 4 – Projektowane postanowienia umowy
  pobierz  

 

 

Skip to content