• Start
  • /
  • Znani absolwenci i wychowankowie

Znani absolwenci i wychowankowie

Z uwagi na braki informacji o losach wielu absolwentach naszej szkoły, lista osób którą tu zamieszczamy jest niekompletna. Chcielibyśmy ją powiększać o nowe osoby. Zwracamy się z gorącą prośbą o przekazywanie na adres szkoły informacji o losach absolwentów.

Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi, sprostowania i dodatkowe informacje dotyczące listy absolwentów naszej szkoły.

Wymienieni absolwenci zajmują, bądź w przeszłości zajmowali podane stanowiska.

Pan Adam Anastaziuk – dyrektor Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku
 
Pani dr n. med. Hanna Bachórzewska-Gajewska – lekarz, pracownik naukowy Akademii Medycznej w Białymstoku

Pan dr Marek Bachórzewski– lekarz, zastępca dyrektora d.s. medycznych Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem, ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem

Pan mgr Jacek Bogucki – poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Starosta Powiatu Wysokomazowieckiego

Pan dr n. med. Tadeusz Budlewski – lekarz, pracownik naukowy Akademii Medycznej w Białymstoku

Pan dr inż. Mieczysław Frącki – inżynier elektronik, prezes Oddziału Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Warszawie, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej

Pan dr n. med. Bogdan Galar – lekarz, ordynator Oddziału Kardiologicznego Szpitala Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku

Pan ppłk Rajmund Gieros – Komendant w WOJSKOWEJ KOMENDZIE UZUPEŁNIEŃ w Suwałkach

Pani dr Monika Agata Ilczuk z domu Olędzka – nauczyciel języka polskiego w ZSOiZ W Ciechanowcu

ksiądz prałat mgr Bogusław Kiszko – Dziekan Dekanatu Siemiatyckiego Diecezji Drohiczyńskiej Kościoła Rzymsko-Katolickiego

Pan Cezary Kosiński – absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie, aktor teatru „Rozmaitości” w Warszawie, aktor filmowy

ksiądz komandor ppor. Witold Kosiński – Proboszcz Parafii św. Macieja Apostoła Ordynariatu Polowego, Kapelan Garnizonu Kołobrzeg

Pani dr n.med Marta Komarowska – chirurg dziecięcy – Specjalizacja chirurgia dziecięca

Pan dr hab. Krzysztof Kraszewski – Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

Pan mgr Stanisław Kryński – Burmistrz Ciechanowca

Pan dr Władysław Krzyżanowski – lekarz, dyrektor Szpitala Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, od 2010 roku burmistrz Ostrowi Mazowieckiej

Pan prof. dr hab. Roman Lubowicki – pracownik naukowy Akademii Rolniczej w Szczecinie

Pani mgr Dorota Łapiak – dyrektor Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, Przewodnicząca Rady Powiatu Wysokomazowieckiego, Wicestarosta Powiatu Wysokomazowieckiego

Pan Stanisław Łapiak – Burmistrz Ciechanowca

Pan prof. dr hab. inż. Mieczysław Marciniak – pracownik naukowy Politechniki Warszawskiej

Pan płk Edward Michałowski – pracownik Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

Pan prof. dr hab. inż. Mirosław Mojski – chemik, Prorektor Politechniki Warszawskiej, Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej

Pan Krzysztof Pełszyk – dyrektor Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu

ksiądz mgr Tomasz Pełszyk – wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie

ksiądz prałat płk mgr Henryk Polak – Proboszcz Parafii Wojskowej św. Agnieszki Ordynariatu Polowego w Krakowie, Dziekan 2 Korpusu Powietrzno-Zmechanizowanego Wojska Polskiego

Pan Kazimierz Poniatowski – Senator II kadencji SENATU RP w latach 1991-1993

ksiądz ppłk mgr Bogdan Radziszewski – Ekonom Ordynariatu Polowego w Warszawie

Pani prof. dr hab. Jadwiga Sobieska-Karpińska – pracownik naukowy Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

Pan mgr Mirosław Reczko– Burmistrz Ciechanowca

ksiądz Bogusław Sieńczewski – Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Wereszczyniej. Święcenia kapłańskie przyjął 9 czerwca 1987 roku w Lublinie z rąk papieża Jana Pawła II

Pan mgr Antoni Stanisławski – matematyk, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem

Pan mgr Eugeniusz Święcki – matematyk, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu, Burmistrz Ciechanowca

Pan dr hab. nauk weterynaryjnych, prof. nadzwyczajny Krzysztof Tomczuk – , Kierownik Zakładu Parazytologii i Chorób Inwazyjnych  w Instytucie Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt , Wydział Medycyny Weterynaryjnej., Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Pani dr n. med. Regina Tymińska – lekarz, pracownik Państwowego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

Pani Jolanta Rusiniak z domu Ślusarska– Sekretarz Rady Ministrów,Prezes Rządowego Centrum Legislacji

Pan mgr Kazimierz Uszyński – historyk sztuki, dyrektor Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcumgr Czesław Wielgat – dyrektor Zespołu Szkół Nr 5 w Suwałkach

Pan mgr inż. Wiktor Wojtkowski – inżynier budownictwa, wiceprezydent Ostrołęki

Pani mgr Bożena Zacharewicz – główna księgowa Białowieskiego Parku Narodowego

Pan mgr Jan Zalewski – Starosta Powiatu Siemiatyckiego

Pan dr n. med. Stanisław Zaręba – lekarz, dyrektor Szpitala w Łapach

Skip to content