VIII zjazd absolwentów i wychowanków 2009 r.

utworzone przez | paź 2, 2014 | Zjazdy absolwentów

VIII Zjazd Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego 2009 r.

 

 


Po wielomiesięcznych przygotowaniach i zabiegach komitetu organizacyjnego pod kierunkiem ks. Józefa Grzeszczuka i Pana Dyrektora Eugeniusza Święckiego w dniach 20-21 czerwca 2009 r. w naszej szkole odbył się VIII Zjazd Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego. Wzięło w nim udział około 400 absolwentów i zaproszonych gości.
Od 9.00 przed szkolą trwała rejestracja uczestników. Około godz. 10.45 ks. Józef Grzeszczuk przywołał nieco rozgadanych zjazdowiczów do porządku dźwiękiem starego szkolnego dzwonka i wszyscy przeszli wraz z pocztem sztandarowym do kościoła pw. Św. Trójcy, by wziąć udział w nabożeństwie sprawowanym w intencji szkoły, profesorów i absolwentów. Zebranych powitał gospodarz świątyni, ks. Dziekan Kazimierz Siekierko, a mszę odprawił ks. Ryszard Zalewski. W celebrze uczestniczyli również kapłani będący absolwentami naszego liceum. Z tego grona głos zabrali księża: Krzysztof Maksimiuk i Roman Ołtarzewski.
Po nabożeństwie wszyscy ruszyli w pochodzie przez centrum miasta. Przystankiem w drodze był pomnik Jana Pawła II, pod którym złożono kwiaty i odmówiono krótką modlitwę. Kiedy już wszyscy dotarli do szkoły, na boisku zostało zrobione pamiątkowe grupowe zdjęcie uczestników zjazdu.
Kolejnym etapem zjazdu była część oficjalna, która odbyła się w specjalnie do tego celu wynajętym namiocie. Rozpoczęła się ona wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem narodowego hymnu. Następnie głos zabrał Pan Dyrektor Eugeniusz Święcki .Powitał on uczestników zjazdu i zaproszonych gości: absolwentów wszystkich roczników, byłych dyrektorów i profesorów naszej szkoły, Posła na Sejm RP Jacka Boguckiego, Starostę Bogdana Zielińskiego, Dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego i Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku Bożenę Krzesak-Muchę, Burmistrza Ciechanowca Mirosława Reczko, ks. Dziekana Kazimierza Siekierko, wszystkich księży – szczególnie absolwentów naszego liceum, dyrektorów szkół średnich powiatu wysokomazowieckiego, oraz pozostałych gości. Pan Dyrektor podziękował księżom: Kazimierzowi Siekierko i Ryszardowi Zalewskiemu za ofiarę Mszy Świętej. Serdeczne podziękowania złożył ks. Józefowi Grzeszczukowi. Zebrami przyłączyli się do tych słów, czego potwierdzeniem było spontaniczne odśpiewanie „Stu lat”. Wyrazy podziękowania dyrektor złożył także wszystkim pozostałym członkom komitetu organizacyjnego, nauczycielom, pracownikom szkoły i internatu, rodzicom i młodzieży zaangażowanym w organizację zjazdu. Podkreślił, iż spotkanie ma charakter szczególny, gdyż przypada w 65 lecie naszej szkoły. Życzył wszystkim, by czas spędzony w murach macierzystego liceum przywołał wiele pięknych i miłych wspomnień.
Kolejnym punktem była cześć część artystyczna, którą przygotował nasz szkolny chór pod kierunkiem Pań: Moniki Ilczuk i Joanny Kuczabo. Złożyły się na niego utwory wykonywane wcześniej przez chórzystów na różnych uroczystościach. Nie zabrakło też akcentu kabaretowego.
Po występie młodzieży głos zabrali zaproszeni goście. Przemawiali m.in. Poseł Jacek Bogucki, Starosta Bogdan Zieliński, Pani Wizytator Bożena Krzesak-Mucha, Burmistrz Ciechanowca Mirosław Reczko oraz emerytowani dyrektorowie i profesorowie naszej szkoły. We wszystkich wystąpieniach oprócz wspomnień, osobistych akcentów i podziękowań pojawiały się życzenia dobrej zabawy i mile spędzonego zjazdowego czasu. Warto podkreślić, iż Burmistrz Mirosław Reczko wręczył ks. Józefowi Grzeszczukowi pamiątkową statuetkę, która była podziękowaniem za 25 lat pracy nad integracją społeczności absolwentów ciechanowieckiego liceum. Fakt ten zebrami przyjęli owacjami na stojąco. Po oficjalnych wystąpieniach ks. Grzeszczuk przemówił do zgromadzonych. Podziękował ze swej strony wszystkim, którzy włączyli się w organizowanie tak wielkiego przedsięwzięcia, jakim jest zjazd oraz za ciepłe słowa skierowane pod swoim adresem. Przekazał także zgromadzonym dalszy porządek spotkania.
Po części oficjalnej przyszła pora na wspólny obiad. Po posiłku uczestnicy wzięli udział spotkania w gronach uczniowskich z wychowawcami i kolegami z dawnych lat. Był również czas na zwiedzanie szkoły, internatu, miasta i wspominanie pięknych lat młodości.
O godzinie 20.00 rozpoczął się uroczysty bal, będący jednocześnie wieczorem wspomnień. Zaskakującym jego punktem była uroczystość przyjęcia w poczet honorowych absolwentów dziewięciu zasłużonych przyjaciół naszego liceum. Wszystkim udało się uzyskać tytuł honorowego absolwenta, co nie było proste z uwagi na surowe wymagania profesorskiego gremium, które miało głos decydujący. Wszyscy uczestnicy balu bawili się doskonale, czego dowodem może być to, iż trwał on dosłownie do białego rana.
Drugi dzień zjazdu rozpoczął się od Mszy Świętej odprawionej w intencji zmarłych wychowanków i nauczycieli. Przewodniczył jej ks. Roman Ołtarzewski. Po śniadaniu przyszła pora na podsumowanie zjazdu oraz wspomnienia profesorów.
Niestety, nawet najmilsze wydarzenia mają kiedyś swój kres. Spotkanie absolwentów zamknięto pożegnaniem i wyciągnięciem wniosków na przyszły zjazd.
VIII Zjazd Absolwentów i Wychowanków naszego liceum ogólnokształcącego można śmiało uznać za udany. Po tym wielkim święcie pamięci i przyjaźni pozostaną niezapomniane wspomnienia i nadzieja, że kolejne spotkanie naszej absolwenckiej społeczności będzie równie bogate w piękne momenty.

>>>GALERIA ZDJĘĆ<<<

Opracowanie: Dariusz Okieńczuk

Skip to content