Inauguracja roku szkolnego 2023/24

utworzone przez | wrz 5, 2023 | Aktualności, Rok szkolny 2023/2024

W dniu 4 września w ZSOiZ w Ciechanowcu odbyła się inauguracja nowego roku szkolnego.

Spotkanie tradycyjnie rozpoczęło się  przemarszem pocztu sztandarowego, młodzieży, nauczycieli i wychowawców naszej szkoły do kościoła pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej. Po nabożeństwie wszyscy zebrani udali się na akademię do budynku zespołu szkół.

W hali sportowej odbył się apel, który rozpoczął Dyrektor ZSOiZ w Ciechanowcu  Pan Łukasz Godlewski. Powitał on gorąco przybyłych gości, nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów i rodziców na akademie rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

Do uczniów skierował m.in. następujące słowa:

To Wy pracujecie na to, jak będzie wyglądała Wasza przyszłość, ta najbliższa, ale i ta dalsza. Musicie mieć taką świadomość, że już teraz pracujecie na to, jak będzie wyglądało Wasze życie za kilka lat. Nauczyciele będą Was wspierać w tym zadaniu, pokazywać odpowiednią drogę. Chciałbym, aby priorytetowymi zadaniami dla Was było osiągnięcie jak najwyższych wyników w nauce, zarówno z poszczególnych przedmiotów, jak i na egzaminie maturalnym i zawodowym, osiąganie sukcesów w konkursach, godne reprezentowanie naszej szkoły w każdym miejscu i sytuacji, oraz rozwijanie zainteresowań i zdolności, które przecież każdy z Was posiada. Musicie pamiętać, że uczniami jesteście nie tylko w szkole, ale też kiedy przebywacie na boisku, w internacie czy na szkolnej wycieczce obowiązują Was zawsze takie same zasady zachowania.

Pan Dyrektor podkreślił także, iż dołoży wszelkich starań, aby wszyscy uczniowie czuli się w naszej szkole dobrze i bezpiecznie. Zapewnił, że pracownicy naszej placówki zadbają, aby młodzież miała odpowiednie warunki do nauki, rozwoju i zdobycia wykształcenia.

Ciepła słowa pod adresem uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły i internatu skierowali także obecni na inauguracji roku szkolnego przybyli goście.

W akademii wzięli udział m.in.:

– Ks. Dziekań Tadeusz Kryński z parafii Trójcy Przenajświętszej,

– Pan Bogdan Zieliński Starosta Powiatu Wysokomazowieckiego,

– Pan Eugeniusz Święcki – Burmistrz miasta i Gminy Ciechanowiec,

– Pan Jerzy Leszczyński – Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego,

– Pan Marek Karolewski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Ciechanowcu,

– Pani Cecylia Szmurło Radna Powiatu Wysokomazowieckiego,

– Pani Anna Czapkowska – Sekretarz Gminy Ciechanowiec,

– Ppłk Marcin Michalski – dowódca 15 Batalionu Lekkiej Piechoty w Dąbrowie Moczydłach,

– Pani Aneta Czarnecka – Przewodnicząca Rady Rodziców.

Kolejnym, bardzo istotnym punktem uroczystości było ślubowanie klas pierwszych. Przedstawiciele każdej klasy przysięgając na sztandar w imieniu własnym i kolegów powtarzali tekst ślubowania, zobowiązując się jednocześnie do wytrwałej pracy oraz zachowania godnego ucznia ZSOiZ w Ciechanowcu i obywatela Polski.

Podczas uroczystości nie zabrakło także akcentu artystycznego. Występ szkolnego chóru wprowadził wszystkich w wesołą atmosferę.

Po części oficjalnej i przekazaniu innych informacji organizacyjnych uczniowie przeszli do klasopracowni, aby spotkać się tam ze swoimi wychowawcami.

Nowy rok szkolny w naszej szkole rozpoczyna 808 UCZNIÓW i 139 SŁCZACHY, łącznie w szkole uczyć będzie się 947 osób, w tym: 

•         Liceum Ogólnokształcące – 419 uczniów

•         Technikum –  338 uczniów

•         Branżowa Szkoła I Stopnia – 51 uczniów

•         Kursy Kwalifikacyjne Zawodowe i Liceum dla Dorosłych  – 139 słuchaczy

Życzymy wszystkim uczniom sukcesów edukacyjnych a nauczycielom i pracownikom szkoły dumy ze swoich uczniów oraz satysfakcji z wykonywanej pracy.

Skip to content