• Start
  • /
  • Aktualności
  • /
  • Wojskowe Dni Szkoleniowe klas realizujących program „Oddziały Przygotowania Wojskowego”

Wojskowe Dni Szkoleniowe klas realizujących program „Oddziały Przygotowania Wojskowego”

utworzone przez | mar 2, 2023 | Aktualności, Rok szkolny 2022/2023

W dniach od 21-23 lutego 2023 r. kadeci klas 1A, 1C, 2A, 2C ,3A, 3C realizujący program

„Oddziały Przygotowania Wojskowego” uczestniczyli w kolejnych szkoleniach

prowadzonych przez naszą jednostkę patronacką, czyli 18 Pułk Logistyczny w Łomży, w

ramach Wojskowych Dni Szkoleniowych.

Pierwszego dnia w zajęciach uczestniczyły klasy pierwsze, natomiast kolejnych dniach klasy

drugie i trzecie. Kadeci ZSOiZ w Ciechanowcu w ciągu tych trzech dni szkoleniowych

zdobywali wiedzę i doskonalili umiejętności pod okiem wykwalifikowanej kadry

instruktorskiej z następujących zagadnień:

Tematyka zajęć 21.02.2023 r.

1. Zasady strzelania z broni strzeleckiej

– przeznaczenie i podstawowe dane taktyczno-techniczne karabinka

– przeznaczenie, budowa części i mechanizmów karabinka

– zasada działania karabinka

– klasyfikacja i charakterystyka amunicji

– budowa naboju

– budowa granatów ręcznych i zapalników

– zasady celowania i oddania strzału

– poprawianie ognia – sposoby i zasady

– zapoznanie z warunkami podstawowych rodzajów strzelań

– zasady bezpieczeństwa obowiązujące na strzelnicach, placach ćwiczeń

– zasady bezpieczeństwa podczas obchodzenia się z bronią i amunicją

– osoby funkcyjne strzelania, strefy, linie i urządzenia strzelnicy

 

2. Mapy wojskowe

– symbole arkuszy, rodzaje i skale map wojskowych

– elementy mapy wojskowej

– legenda i oznaczenia obiektów na mapie

– czytanie treści mapy

– pomiar odległości na mapie

 

3. Indywidualne wyposażenie medyczne

– wyposażenie i przeznaczenie IPMed

– posługiwanie się opatrunkiem osobistym i opaską uciskową

– posługiwanie się zawartością apteczek

 

4. Budowa i obsługiwanie techniczne wyposażenia indywidualnego (2 godz.)

– zestawy (linie) wyposażenia(osobistego do walki, do bytowania) – pokaz i omówienie

– charakterystyka wyposażenia indywidualnego

– obsługiwanie techniczne wyposażenia indywidualnego

 

Tematyka zajęć 22.02.2023 r.

 

1. Prowadzenie działań rozpoznawczych

– organizacja i wyposażenie posterunku obserwacyjnego

– prowadzenie obserwacji na polu walki

– meldowanie wyników obserwacji

– dziennik i szkic obserwacji

2. Wybór miejsca, wykonanie i maskowanie stanowiska ogniowego

– wykorzystanie naturalnych właściwości terenu i przedmiotów terenowych oraz wybór

miejsca na stanowisko ogniowe

– charakterystyka i zasady budowy stanowisk ogniowych

– budowa stanowiska ogniowego sposobem ręcznym do pozycji leżąc

– maskowanie stanowiska ogniowego

3. Maskowanie ludzi, uzbrojenia i sprzętu wojskowego w działaniach

taktycznych

– zasady maskowania

– podręczne i etatowe środki w maskowaniu bezpośrednim

– sposoby wykorzystania środków podczas maskowania ludzi, uzbrojenia i sprzętu

wojskowego

– wykorzystanie terenu i obiektów terenowych w maskowaniu

 

4. Posługiwanie się sprzętem i indywidualnymi środkami ochrony przed

skażeniami

– posługiwanie się maską przeciwgazową filtracyjną

– posługiwanie się odzieżą ochronną

– pokaz indywidualnych środków pierwszej pomocy i pakietów do likwidacji skażeń

 

5. Działanie po ogłoszeniu alarmu o skażeniach

– sygnały uprzedzenia o zagrożeniu skażeniami

– sygnały alarmu o skażeniach ogłaszane sposobami dźwiękowymi i wzrokowymi (syreną,

gongiem, głosem, klaksonem znakami ostrzegawczymi)

– zachowanie się żołnierza po ogłoszeniu sygnału o skażeniach i alarmu o skażeniach w

terenie odkrytym, w wozach bojowych, w polowych obiektach fortyfikacyjnych oraz w

budynkach

Tematyka zajęć 23.02.2023 r.

1. Czynności przygotowawcze do strzelania

– składanie i rozkładanie broni

– obsługa broni

– ładowanie i rozładowanie magazynków

2. Doskonalenie umiejętności w zakresie przyjmowania postaw strzeleckich i

łącznych czynności do strzelania

– przygotowanie broni do strzelania

– przyjmowanie postaw strzeleckich

– składanie się do strzału

– celowanie

– łączne czynności do strzelania

3.Prowadzenie rozpoznania drogi marszu oraz obiektów terenowych

– przygotowanie do prowadzenia rozpoznania

– prowadzenie rozpoznania drogi marszu (rola szperaczy)

– prowadzenie rozpoznania obiektów terenowych i infrastruktury

4.Wybór miejsca, wykonanie i maskowanie stanowiska ogniowego

– wybór miejsca na stanowisko ogniowe

– budowa stanowiska ogniowego sposobem ręcznym do pozycji leżąc

– maskowanie stanowiska ogniowego

Skip to content