Bezpłatny kurs z uprawnieniami na koparko – ładowarkę.

utworzone przez | lis 23, 2022 | Aktualności, Rok szkolny 2022/2023, Technikum

Nasi uczniowie z klasy 4B Technikum kształcący się w zawodzie Technik Budownictwa mieli możliwość zrealizowania bezpłatnego kursu na operatora koparko – ładowarki.  

Zajęcia realizowane były w ramach projektu „Profesjonalizm w działaniu, skuteczność w przyszłość” Nr projektu: RPPD.03.03.01-20-0289/19, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, RPOWP, Priorytet III Kompetencje i Kwalifikacje, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Uczniowie w ramach zajęć odbyli szkolenie teoretyczne i praktyczne. Niezmiernie cieszymy się że aż 11 z 12 uczniów naszej szkoły zdało egzaminy państwowe i otrzymało uprawnienia operatora koparko – ładowarki.

Gratulujemy uczniom klasy 4B Technik Budownictwa zdania egzaminów a dyrektorowi naszej szkoły Panu Łukaszowi Godlewskiemu dziękujemy za napisanie projektu dla naszych uczniów.

Skip to content