• Start
  • /
  • Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych

Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych

 

Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych (sześcioletnia) dająca wykształcenie w zakresie GIMNAZJUM (3 lata), LICEUM (3 lata)

Zawód: Plastyk

Specjalność: Techniki graficzne

Specjaizacja: Projektowanie graficzne

 

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych: Dz.U. 2016 poz. 1408.
  2. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 grudnia 2016 r.  w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego  w publicznych szkołach artystycznych: Dz.U. 2016 poz. 2248.


1. STATUT OSSP
Skip to content