• Start
  • /
  • Program grantowy Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Program grantowy Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Od października ubiegłego roku w szkole odbywają się zajęcia koła naukowego programistów i robotyków w ramach ogólnopolskiego projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego. Grupa 13 uczniów z klas pierwszych pod kierunkiem Pana Bogdana Tarkowskiego poznaje na zajęciach świat algorytmów, pisze programy w języku C++ i Python oraz poznaje podstawy projektowania stron internetowych i grafiki komputerowej. 

Projekt Centrum Mistrzostwa Informatycznego stanowi kompleksową koncepcję wzmocnienia polskiej edukacji informatycznej ukierunkowanej na podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej  oraz kształcenia uzdolnionych uczniów przy zaangażowaniu najlepszych uczelni technicznych w kraju. Projekt CMI współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Przeprowadza go konsorcjum wyższych uczelni technicznych, którego liderem jest Politechnika Łódzka. Opiekunem naszej szkoły z ramienia organizatorów jest Politechnika Warszawska. Projekt ma za zadanie wzmocnić u uczniów chęć rozwoju zainteresowań z zakresu algorytmiki i programowania, służy także upowszechnieniu idei konkursów informatycznych. CMI przyczyni się do podniesienia kompetencji dydaktycznych 1500 osób prowadzących koła informatyczne oraz 12000 uczniów.

Zajęcia koła mogą odbywać się dzięki pozytywnej ocenie wniosku złożonego przez nauczyciela informatyki Bogdana Tarkowskiego, który po przejściu procesu rekrutacji otrzymał grant CMI na rok szkolny 2020/2021. W ramach przyznanego grantu szkoła otrzyma zestawy robotów programowalnych, które uatrakcyjnią zajęcia koła ale także zajęcia informatyki prowadzone w naszej szkole.  

Skip to content