58960 zł dla ZSOiZ w Ciechanowcu

17 maja 2018r. Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło wyniki konkursu „Międzynarodowa wymiana młodzieży”. Nasza szkoła złożyła projekt pt. POLSKO-GRUZIŃSKA PRZYJAŹŃ W DRODZE DO NIEPODLEGŁOŚCI, który został wysoko oceniony, a na liście rankingowej zajął pierwsze miejsce.

Pomysłodawcą projektu jest Dyrektor ZSOiZ w Ciechanowcu mgr Eugeniusz Święcki, zaś koordynatorem Pani Cecylia Szmurło. Młodzież naszej szkoły będzie miała kolejną okazję na kontynuację współpracy i  zdobycie kolejnych doświadczeń. Poprzednie dwa projekty miały ogromne znaczenie dla wzmocnienia relacji pomiędzy Polską a Gruzją. Są dowodem na to,
iż przyjaźń nie ma granic. Wizyty w ramach projektu oraz dialog kulturowy wzbudziły  w naszych uczniach miłość i szacunek do Polski, Gruzji a także naszych kultur oraz historii.

Niniejszy projekt jest kontynuacją dwóch poprzednich projektów z roku 2016 i 2017. W każdym roku zakłada się inną grupę uczestników, poszerzenie zakresu działań projektowych, dopracowanie dalszej strategii współpracy, opracowanie i wydanie filmu ”Polsko-Gruzińska przyjaźń w drodze do niepodległości”. Zaś 2-letnia kontynuacja współpracy szkół (48 osób po stronie polskiej i 48 osób po tronie gruzińskiej), zawarte kontakty i przyjaźnie pomiędzy młodzieżą polską i gruzińską są kontynuowane. Potwierdzeniem na trwałe przyjaźnie między rodzinami jak i młodzieżą jest jedna z uczestniczek ubiegłorocznego projektu Inesa Muladze, która za zgodą rodziców, po dopełnieniu formalności, od 1 lutego 2018 r. mieszka u zaprzyjaźnionej rodziny Państwa Rusiniak w Ciechanowcu i razem z ich córką uczęszcza do naszej szkoły.

Działania realizowane będą przez 48-osobową grupę młodzieży wraz z opiekunami z naszej szkoły oraz gruzińskiej w Khashuri. Zaplanowane rezultaty osiągniemy poprzez udział grupy projektowej w uroczystościach związanych z 100. rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę, warsztaty historyczne, wystawy czasowe i debaty w IPN-nie, warsztaty  fotograficzne, filmowe, językowe,  jak i wymianę doświadczeń, porozumiewanie się w języku angielskim, a także spotkania integracyjne i wyjazdy.

Już we wrześniu młodzież z ciechanowieckiego liceum po raz trzeci wyjedzie do Khashuri, Tbilisi czy Batumi realizować tożsamy program, zaś w październiku będzie miała okazję gościć swoich rówieśników z Gruzji w Ciechanowcu.

Skip to content