Staże zawodowe z WYNAGRODZENIEM dla uczniów Technik Budownictwa w ZSOiZ w Ciechanowcu

Realizacja w ramach projektu „Podniesienie konkurencyjności na rynku pracy uczniów w ZSOiZ w Ciechanowcu” Nr projektu: RPO.03.03.01-20-0125/17, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Priorytet III Kompetencje i Kwalifikacje, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

W okresie stycznia i lutego 2020 r. czterdziestu czterech uczniów o profilu kształcenia Technik Budownictwa realizowało staże zawodowe pod opieką wykfalifikowanych pracowników z branży budowlanej. Dzięki współpracy ZSOiZ w Ciechanowcu z firmami budowalnymi i wykończeniowymi nasi uczniowie mieli możliwość zdobycia doświadczenia praktycznego w zawodzie Technik Budownictwa oraz z zakresu treści efektów kształcenia Technik Robót Wykończeniowych w Budownictwie.

Uczniowie w ramach staży / praktyk zawodowych m.in. :

– wykonywali konstrukcje ścian działowych

– równali i gipsowali ściany

– malowali ściany

– układali panele podłogowe

– rozróżniali rodzaje elementów budowlanych – produktów i preparatów, gruntów, instalacji, izolacji, zapraw, konstrukcji.

Realizacja staży zawodowych umożliwiła podniesienie uczniom kompetencji zawodowych z zakresu wykonywania prac budowlano – wykończeniowych oraz ułatwi przyszłym absolwentom naszej szkoły odnaleźć się na rynku pracy. Uczestnicy staży dodatkowo otrzymali za swoją pracę/naukę miesięczne wynagrodzenie.

ZSOiZ w Ciechanowcu planuje realizować analogiczne działania dla uczniów również w następnych latach.

Skip to content