Staże zawodowe w Grecji

W dniu 5 kwietnia 2018 roku grupa 36 uczniów naszej szkoły pod opieką pani Grażyny Panas i pani Sylwii Grzymało wyjechała na dwutygodniowe staże zawodowe do Grecji w ramach konkursu Erasmus+, akcja: „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego”, projektu pt. „Zagraniczne staże zawodowe kluczem do rynku pracy – rozwój zawodowy technika żywienia i usług gastronomicznych, technika usług fryzjerskich oraz technika budownictwa”.

      Udział młodzieży w projekcie umożliwi ich rozwój zawodowy, zwiększając tym samym ich możliwości na rynku pracy. 20 uczniów naszego technikum kształcących się w zawodzie Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych poszerzy m.in. wiedzę z zakresu receptur i sporządzania dań kuchni regionalnej i europejskiej podczas pracy w renomowanych obiektach hotelarsko-gastronomicznych na terenie Grecji. Natomiast 16 uczniów Technik Budownictwa zapozna się m.in. z innowacyjnymi rozwiązaniami stosowanymi w budownictwie europejskim oraz nauczy się wykorzystywać i obsługiwać nowoczesne programy komputerowe w pracach projektowo – budowalnych.

            Wyjazd uczniów jest całkowicie bezpłatny, a wszystkie koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem, podróżą i organizacją staży finansowane są ze środków Unii Europejskiej.

Skip to content