Staże zawodowe w Portugalii

 W dniu 4 kwietnia 2018 roku grupa 15 uczniów naszej szkoły kształcących się w zawodzie Technik Usług Fryzjerskich pod opieką pana Artura Bojara wyjechała na dwutygodniowe staże zawodowe do Portugali w ramach konkursu Erasmus+, akcja: „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego”, projektu pt. „Zagraniczne staże zawodowe kluczem do rynku pracy – rozwój zawodowy technika żywienia i usług gastronomicznych, technika usług fryzjerskich oraz technika budownictwa”.

       Udział młodzieży w projekcie umożliwi ich rozwój zawodowy, zwiększając tym samym ich możliwości na rynku pracy. Uczniowie zdobędą wiedzę i nowe umiejętności w zakresie nowoczesnych technik strzyżenia oraz trendów fryzjerskich.

        Wyjazd uczniów jest całkowicie bezpłatny, a wszystkie koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem, podróżą i organizacją staży finansowane są ze środków Unii Europejskiej.

Skip to content