REGULAMIN BIBLIOTEKI

REGULAMIN BIBLIOTEKI
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu

1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie , nauczyciele i pracownicy szkoły.

2. Godziny urzędowania biblioteki podane są na drzwiach wejściowych .

3. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.

4. Przed skorzystaniem z czytelni należy wpisać się do zeszytu odwiedzin.

5. Nie wolno wynosić materiałów bibliotecznych poza obręb biblioteki bez uzgodnienia tego z bibliotekarzem.

6. Książki wypożycza uczeń osobiście.

7. Jednorazowo można wypożyczyć 4 książki w tym najwyżej dwie lektury na okres 1 miesiąca. Termin zwrotu można przedłużyć po uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem.

8. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów mają prawo do wypożyczenia większej liczby książek jednorazowo.

9. Kasety audiowizualne wypożyczane są wyłącznie nauczycielom. Ze zbiorów na nośnikach elektronicznych można korzystać tylko w centrum multimedialnym.

10.Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.

11. Bibliotekarz może zażądać wcześniejszego zwrotu książki.

12. Na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego książki powinny być zwrócone do biblioteki.

13. W przypadku wypożyczania książek na wakacje, należy zwrócić do biblioteki wszystkie książki wypożyczone wcześniej.

14. Książki wypożyczone na wakacje należy oddać w pierwszym dniu nauki po wakacjach.

15. W przypadku zmiany lub ukończenia szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką na podstawie karty obiegowej.

16. W razie zagubienia książki należy fakt ten zgłosić bibliotekarzowi , by uzgodnić rodzaj ekwiwalentu , który należy odkupić.

Skip to content