• Start
  • /
  • Typy szkół w ZSOiZ w Ciechanowcu

Typy szkół w ZSOiZ w Ciechanowcu

Szkoły dla młodzieży:

Ogólnokształcaca Szkoła Sztuk Pięknych (sześcioletnia) dająca wykształcenie w zakresie GIMNAZJUM (3 lata), LICEUM (3 lata)

Liceum Ogólnokształcące (trzyletnie) w tym klasa sportowo-wojskowa

Technikum (czteroletnie) w zawodach:

– technik żywienia i usług gastronomicznych
– technik usług fryzjerskich

– technik budownictwa

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

wykaz zawodów:

– kucharz – praktyczna nauka zawodu w szkole.
– fryzjer – praktyczna nauka zawodu w szkole.
– sprzedawca
– rolnik
– murarz-tynkarz
– fotograf
– dekarz
– cieśla
– monter izolacji budowlanych
– monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
– monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
– lakiernik
– kominiarz
– blacharz
– blacharz samochodowy
– kowal
– ślusarz
– mechanik pojazdów samochodowych
– zegarmistrz
– elektryk
– elektromechanik
– elektromechanik pojazdów samochodowych
– wędliniarz
– cukiernik
– piekarz
– stolarz
– krawiec
– tapicer
– operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
– mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych
– operator maszyn leśnych
– mechanik maszyn i urządzeń drogowych

Szkoły dla dorosłych:

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych o profilu ogólnym na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej, 8-letnia szkoła podstawowa i gimnazjum (trzyletnie)

Policealne Szkoły dla Dorosłych w zawodach (nauka trwa 2 lata):
– Technik administracji
– Technik turystyki wiejskiej
– Opiekun domu pomocy społecznej

Kwalifikacyjne kursy zawodowe – rolnik (2 semestry)

– Rolnik R.3

– Technik Rolnik R.16

Skip to content