• Start
  • /
  • Zapytania ofertowe
  • /
  • 17. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszeń i innych decyzji niezbędnych dla realizacji inwestycji „Edukacyjnego inkubatora umiejętności i kwalifikacji zawodo

17. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszeń i innych decyzji niezbędnych dla realizacji inwestycji „Edukacyjnego inkubatora umiejętności i kwalifikacji zawodo

17. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszeń i innych decyzji niezbędnych dla realizacji inwestycji „Edukacyjnego inkubatora umiejętności i kwalifikacji zawodowych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu”
 

 

   

Informacja o wyborze Wykonawców

 

pobierz

 
   

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

  pobierz  
           
1.   ZAPYTANIE OFERTOWE   pobierz  
2.   ZAŁĄCZNIK 1 – Plan usytuowania budynku    pobierz  
           
3.    ZAŁĄCZNIK 2 –  Formularz oferty    pobierz  
           
4.  

 

ZAŁĄCZNIK 5 – Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę
do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za świadczenie usług   

  pobierz  
           
5.   ZAŁACZNIK 7 – wzór umowy   pobierz  
           

 

 

Skip to content