• Start
  • /
  • Zapytania ofertowe
  • /
  • 6. Zapytanie ofertowe na realizację wsparcia w zakresie umiejętności komputerowych, obejmującego opracowanie programu zajęć, realizację grupowych zajęć z zakresu obsługi komputera i programów biurowych oraz ich certyfikacji w standardzie ECDL (Europe

6. Zapytanie ofertowe na realizację wsparcia w zakresie umiejętności komputerowych, obejmującego opracowanie programu zajęć, realizację grupowych zajęć z zakresu obsługi komputera i programów biurowych oraz ich certyfikacji w standardzie ECDL (Europe

 
6. Zapytanie ofertowe na realizację wsparcia w zakresie umiejętności komputerowych, obejmującego opracowanie programu zajęć, realizację grupowych zajęć z zakresu obsługi komputera i programów biurowych oraz ich certyfikacji w standardzie ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych) oraz przeprowadzenie zajęć z zakresu programowania z automatyki-robotyki dla uczestników projektu „Rozwijamy Skrzydła”, Nr projektu: RPO.03.01.02-20-0069/15, realizowanego przez Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego w Warszawie oraz Powiat Wysokomazowiecki / Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych  w Ciechanowcu. Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

1.   Zapytanie ofertowe   pobierz   
           
2.   Formularz Oferty    pobierz  
           
3.   Projekt umowy    pobierz  
           
4.   Wzór dzienniczka zajęć   pobierz  
           
5.   Szczegółowy zakres wymagań form wsparcia.     pobierz  
           
           
           
Skip to content