• Start
  • /
  • Zapytania ofertowe
  • /
  • 7. Zapytanie ofertowe na „„Dostarczenie nowych narzędzi, sprzętu i maszyn do wykonywania robót murarskich i tynkarskich oraz dostawa materiałów budowlanych do praktycznej nauki zawodu Technik Budownictwa” w ramach projektu pt. „Poprawa infrastruktur

7. Zapytanie ofertowe na „„Dostarczenie nowych narzędzi, sprzętu i maszyn do wykonywania robót murarskich i tynkarskich oraz dostawa materiałów budowlanych do praktycznej nauki zawodu Technik Budownictwa” w ramach projektu pt. „Poprawa infrastruktur

7. Zapytanie ofertowe na „„Dostarczenie nowych narzędzi, sprzętu i maszyn do wykonywania robót murarskich i tynkarskich oraz dostawa materiałów budowlanych do praktycznej nauki zawodu Technik Budownictwa” w ramach projektu pt. „Poprawa infrastruktury służącej do szkoleń zawodowych w celu podniesienia jakości nauki zawodu oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy”, Nr RPO.08.02.01-20-0017/18, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


    Protokół postępowania o udzielenie zamówienia   pobierz  
           
           
1.   Zapytanie ofertowe   pobierz   
           
2.   Formularz oferty    pobierz  
           
3.   Specyfikacja Techniczna oferowanego sprzętu    pobierz  
           
4.   OŚWIADCZENIE – o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.   pobierz  
           
5.   Projekt umowy.    pobierz  
           
6.   Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia.    pobierz  
           
           
           
           
Skip to content