• Start
  • /
  • Zapytania ofertowe
  • /
  • 8. Zapytanie ofertowe na szkolenia: operator wózków widłowych, uprawnienia SEP, szkolenie chemizacyjne w ramach projektu „Podniesienie konkurencyjności na rynku pracy uczniów w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza

8. Zapytanie ofertowe na szkolenia: operator wózków widłowych, uprawnienia SEP, szkolenie chemizacyjne w ramach projektu „Podniesienie konkurencyjności na rynku pracy uczniów w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza

8. Zapytanie ofertowe na szkolenia: operator wózków widłowych, uprawnienia SEP, szkolenie chemizacyjne w ramach projektu „Podniesienie konkurencyjności na rynku pracy uczniów w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Nr projektu: RPO.03.03.01-20-0125/17


    INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA   pobierz  
           
    Informacja z otwarcia ofert    pobierz  
           
1.   Zapytanie ofertowe   pobierz   
           
2.   Formularz ofertowy – załącznik nr 1.    pobierz  
           
3.   Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kontrahentów – załącznik nr 2.    pobierz  
           
4.   Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym – załącznik nr 3.   pobierz  
           
           
           
           
Skip to content