• Start
  • /
  • Zapytania ofertowe
  • /
  • 9. Zapytanie ofertowe na szkolenia: Auto Cad 2D i 3D, Monter stolarki budowlanej, Monter suchej zabudowy, Operator kombajnu zbożowego, Obsługa kas fiskalnych, Przedsiębiorczość i innowacyjność oraz warsztaty z zakresu przedsiębiorczości innowacyjnej

9. Zapytanie ofertowe na szkolenia: Auto Cad 2D i 3D, Monter stolarki budowlanej, Monter suchej zabudowy, Operator kombajnu zbożowego, Obsługa kas fiskalnych, Przedsiębiorczość i innowacyjność oraz warsztaty z zakresu przedsiębiorczości innowacyjnej

9. Zapytanie ofertowe na szkolenia: Auto Cad 2D i 3D, Monter stolarki budowlanej, Monter suchej zabudowy, Operator kombajnu zbożowego, Obsługa kas fiskalnych, Przedsiębiorczość i innowacyjność oraz warsztaty z zakresu przedsiębiorczości innowacyjnej w ramach projektu „Podniesienie konkurencyjności na rynku pracy uczniów w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Nr projektu: RPO.03.03.01-20-0125/17


    INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA   pobierz  
           
   Informacja z otwarcia ofert    pobierz  
           
1.   Zapytanie ofertowe   pobierz   
           
2.   Formularz oferty – załącznik nr 1.    pobierz  
           
3.   Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kontrahentów – załącznik nr 2.    pobierz  
           
4.   Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym – załącznik nr 3.   pobierz  
Skip to content