• Start
  • /
  • Zapytania ofertowe
  • /
  • 4. Zapytanie ofertowe na „Dostarczenie sprzętu drobnego, sprzętu kelnerskiego i bielizny stołowej w celu wyposażenia dwóch pracowni ZSOiZ w Ciechanowcu: planowania żywienia i obsługi gości, technologii gastronomicznej i warsztatów szkolnych”

4. Zapytanie ofertowe na „Dostarczenie sprzętu drobnego, sprzętu kelnerskiego i bielizny stołowej w celu wyposażenia dwóch pracowni ZSOiZ w Ciechanowcu: planowania żywienia i obsługi gości, technologii gastronomicznej i warsztatów szkolnych”

 
4. Zapytanie ofertowe na „Dostarczenie sprzętu drobnego, sprzętu kelnerskiego i bielizny stołowej
w celu wyposażenia dwóch pracowni ZSOiZ w Ciechanowcu: planowania żywienia i obsługi gości, technologii gastronomicznej i warsztatów szkolnych” w ramach projektu pt. „Poprawa infrastruktury służącej do szkoleń zawodowych w celu podniesienia jakości nauki zawodu oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy”, Nr RPO.08.02.01-20-0017/18, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


    „Protokół postępowania o udzielenie zamówienia”   pobierz  
           
           
           
           
1.   Zapytanie ofertowe   pobierz   
           
2.   Formularz Oferty    pobierz  
           
3.   Specyfikacja Techniczna oferowanego wyposażenia    pobierz  
           
4   Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym.   pobierz  
           
5.    Projekt umowy   pobierz  
           
6.   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia   pobierz  
           
           
           
Skip to content