PEACE

PEACE to projekt mający na celu rozwój zrozumienia międzykulturowego wśród polskiej młodzieży z małych miast i wsi. Szerzy tolerancję, przyczynia się do przełamywania stereotypów wśród młodych ludzi oraz sprawia, iż są oni bardziej otwarci na to, co dzieje się na świecie. Jest on organizowany przez Komitet Lokalny AIESEC Szkoła Główna Handlowa. Głównym celem projektu jest uwrażliwienie młodych ludzi na potrzeby osób odmiennych ras, kultur czy religii, oraz uświadomienie młodzieży, że inny nie znaczy gorszy. Przez poznanie do zrozumienia – oto nasze hasło przewodnie. Przez 8 tygodni siedem cztero – lub pięcioosobowych grup wolontariuszy podróżuje po Polsce. 50 szkół z całej Polski korzysta z udziału w programie. Studenci zagraniczni przeprowadzają 6 – 8 zajęć dziennie. Przyjmują one postać interaktywnych lekcji, w trakcie których przedstawiają swoje ojczyzny, pokazują slajdy i prezentacje multimedialne, prezentują muzykę, tańce, ulubione potrawy, opowiadają o sytuacji społeczno – gospodarczej swojego kraju, tradycjach i obyczajach, a także prowadzą dyskusje na tematy dotyczące tolerancji i zrozumienia międzykulturowego. Zdecydowaną zaletą tego typu zajęć jest aktywny udział zarówno nauczającego, jak i uczniów. Lekcje prowadzone są w języku angielskim, co dodatkowo umożliwia uczniom poprawę swych umiejętności językowych. Wizyta czterech studentów w naszej szkole odbyła się w marcu 2003 roku. Byli to:

– Krysty ze Stanów Zjednoczonych Ameryki
– Mariana ze Słowenii
– Nicole z Chińskiej Republiki Ludowej
– Stefano z Włoch


PEACE
– lekcja tolerancji w roku 2003 i 2004 była okazją do podjęcia dyskusji na temat zrozumienia i tolerancji, a także roli kultury i tradycji polskiej w Europie i Świecie. Polska młodzież nie tylko poznała obyczaje i tradycje innych narodów i zrozumiała ideę tolerancji, lecz w trakcie trwania projektu bliżej przyjrzała się własnej społeczności, ze szczególnym naciskiem na kulturę i specyfikę danego regionu Polski, w celu pokazania wolontariuszom tego, co dla danego miejsca jest unikatowe. Wypowiedzi uczniów o wizycie studentów w naszej szkole: Bardzo podobało nam się, że przyjechali do nas. Mogliśmy porozmawiać z nimi o kulturze polskiej i poznać kulturę kilku odległych krajów. Lekcje angielskiego stały się ciekawe i śmieszne, a my poprzez rozmowę doskonaliliśmy język angielski. Mieliśmy również możliwość nawiązania nowych znajomości.

W marcu 2006 roku przyjechało do naszej szkoły 4 studentów z Australii, Bangladeszu, Indii i Armenii.. Przywitaliśmy ich z radością i tradycyjną polską gościnnością. Było to trzecie spotkanie w ramach projektu „PEACE – lekcja tolerancji”.

W marcu 2007 gościliśmy 3 studentów z Chin, Peru i Brazylii. Mieszkali oni w domach uczniów naszej szkoły
przez tydzień, tj. od 11.03 do 17.03. Było to już czwarte spotkanie w ramach projektu „PEACE – lekcja tolerancji”.
Prowadzone przez nich zajęcia trwały tydzień.

Skip to content