Ponad pół miliona złotych na staże uczniów ZSOiZ w Ciechanowcu

Nasza szkoła otrzymała 168640 euro dofinansowanie na organizację staży dla 46 uczniów i 6 nauczycieli w ramach projektu „ATRAKCYJNI NA EUROPEJSKIM RYNKU PRACY”z projektów Erazmus+.

Projekt powstał przy wspólnej inicjatywie Dyrekcji ZSOiZ w Ciechanowcu i Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego w Warszawie. Uczniowie zdobędą podstawową znajomość języka hiszpańskiego, odbędą wizyty studyjne w polskich najlepszych 5* hotelach a następnie odbędą profesjonalną praktykę w wakacje  2017 roku pracując w restauracjach i hotelach na południu Hiszpanii w Granadzie i jej okolicach. W szkole rozpoczęto rekrutację uczniów , którzy wezmą udział w projekcie. Do rekrutacji przyjęto następujące kryteria: średnią ocen , frekwencję, ocenę z języka angielskiego i zachowania  na koniec roku szkolnego 2015/2016. Dzięki odbytym stażom uczniowie  poznają inną kuchnię i będą mogli pracować na produktach typowych dla kuchni śródziemnomorskich. Poznają inne rozwiązania organizacji pracy i funkcjonowania zakładów, mieć kontakt z klientami z całego świata. Region Andaluzji jest jednym z najbogatszych kulturowo w całej Europie i chętnie odwiedzany przez turystów.
Projekt da również uczniom możliwość wzrostu kompetencji językowych i uzyskania dokumentu Europass Mobilność. Miesięczny pobyt z grupą rówieśników poza domem w obcym środowisku i kulturze pozwoli uczniom nabrać wiary we własne możliwości, umiejętności pokonywania słabości, nauczy przedsiębiorczości i radzenia sobie w trudnych sytuacjach, współpracy w grupie i tolerancji.
Korzyści z projektu wyniosą także nauczyciele wyjeżdzający z uczniami. Zdobędą  oni nowe doświadczenie przydatne w pracy dydaktycznej , kształceniu zawodowym oraz nowatorskimi metodami naucz. Nauczyciele zaangażowani w projekt będą mogli w przyszłości samodzielnie zrealizować inne przedsięwzięcia i propagować ideę korzystania z projektów Erasmus+.

Skip to content