Realizacja projektu „Rozwijamy skrzydła”

Informujemy, że zakończył się drugi z sześciu etapów projektu „Rozwijamy Skrzydła”.  

W ramach realizacji projektu odbyły się dla uczniów bezpłatne zajęcia dodatkowe z: biologii, chemii, geografii, matematyki, języków obcych oraz doradztwa zawodowego. Organizacja zajęć dodatkowych umożliwiła m. in. lepsze przygotowanie się uczniów do matury oraz podnieść przez naszą młodzież kompetencji i umiejętności z nauk matematyczno-przyrodniczych-technicznych.

W kolejnych etapach zaplanowanych na rok szkolny 2018-2019 w ramach projektu:

  • powstanie nowoczesna pracownia informatyczna o wartości 46 000 zł,
  • zostanie zakupiony sprzęt i pomoce dydaktyczne do pracowni biologicznej, chemicznej, geograficznej i matematycznej o łącznej wartości 96 000 zł
  • doskonalenie nauczycieli poprzez realizację szkoleń i studiów podyplomowych,
  • dodatkowe zajęcia dla młodzieży z biologii, chemii, fizyki, geografii, grafiki, informatyki, matematyki i języków obcych (francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego)
  • wyjazdy edukacyjne dla młodzieży do ośrodków badawczych i wyższych uczelni.

Projekt „Rozwijamy Skrzydła” realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Priorytet III Kompetencje i kwalifikacja, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja.

Nr projektu: RPO.03.01.02-20-0069/15

Planowany okres realizacji: 01.01.2018-30.06.2019

Całkowita wartość projektu: 750 965,37 zł.

Dofinansowanie: 662 040,37 zł, w tym 633 290,76 zł otrzymanych ze środków Unii Europejskiej oraz 28 749,61 zł z budżetu państwa.

Skip to content