Podsumowanie projektu „Międzynarodowe horyzonty dydaktyczne w ZSOiZ w Ciechanowcu”

W dniu 7 grudnia 2017 roku odbyło się w naszej szkole podsumowanie projektu „Międzynarodowe horyzonty dydaktyczne w ZSOiZ w Ciechanowcu”. Projekt na kwotę 504 993, 65 zł finansowany był ze środków Unijnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

            Na skutek realizacji projektu przeprowadzono szkolenie 50 nauczycieli na terenie Malty, Francji i Niemiec. W ramach projektu odbyły się szkolenia dotyczące nowoczesnych technologii informacyjnych dla nauczycieli mających kwalifikacje do nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych – 7 nauczycieli. Szkolenia metodyczne dla językowców – 3 nauczycieli języka angielskiego i po jednym nauczycielu języka niemieckiego i francuskiego. Szkolenia językowe z elementami ICT – wszelkie działania związane z produkcją i wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych oraz gromadzeniem, przetwarzaniem, udostępnianiem informacji w formie elektronicznej – 5 nauczycieli. Szkolenia przygotowujące do nauczania drugiego przedmiotu lub prowadzenia zajęć CLIL, czyli zintegrowane nauczanie języka i przedmiotu np. nauczanie matematyki, fizyki, chemii, historii w języku angielskim lub francuskim – 33 nauczycieli.

           Udział w tym niecodziennym rodzaju doskonalenia zawodowego przyniósł wiele korzyści pedagogom i zaprocentował ciekawszymi lekcjami, efektywniejszą i bardziej nowoczesną pracą oraz wdrażaniem innowacyjnych metod nauczania. Szkolenia umożliwiły zdobycie nowych umiejętności, a także poznanie innych metod i sposobów pracy. Stworzyły też odpowiednie warunki, aby nawiązać kontakty z nauczycielami z całej Europy oraz ćwiczyć lub doskonalić umiejętność porozumiewania się w języku obcym. Nie bez znaczenia jest fakt, iż była to również wyjątkowa możliwość poznania nowych, ciekawych miejsc i kultury kraju, do których wyjechali nauczyciele.

            Spotkanie podsumowujące prowadził dyrektor szkoły Pan Eugeniusz Świecki, który był koordynatorem projektu oraz Pan Łukasz Godlewski – asystent kierownika projektu.  

            Nauczyciele w dniu podsumowania projektu ponownie wymieli się miedzy sobą uwagami, doświadczeniami oraz cennymi poradami. W podsumowaniu projektu wzięli udział praktycznie wszyscy członkowie Rady Pedagogicznej, dzięki temu nauczyciele, którzy nie wzięli udziału w projekcie, mieli kolejny raz okazję w sposób pośredni zapoznać się z celami projektu i jego efektami. Uczestnicy mobilności przedstawili podczas spotkania m.in. prezentację multimedialną o kulturze odwiedzonych państw: Malty, Francji, Niemiec oraz materiały edukacyjne, które wytworzyli w trakcie trwania projektu.

            Pan Dyrektor Eugeniusz Święcki podziękował nauczycielom za udział w projekcie. Na koniec spotkania uczestnikom projektu zostały wydane certyfikaty potwierdzające ukończenie kursów językowych w mobilności zagranicznej.

            Pragniemy serdecznie podziękować, za włożony trud i wysiłek, Wszystkim tym, którzy przyczynili się do realizacji projektu „Międzynarodowe horyzonty dydaktyczne w ZSOiZ w Ciechanowcu”.

Skip to content