Spotkanie organizacyjne dla nauczycieli zakwalifikowanych w wyniku rekrutacji

Po przeprowadzeniu rekrutacji i ułożeniu listy uczestników na poszczególne kursy zostało przeprowadzono dla wszystkich zakwalifikowanych nauczycieli w dnu 9 lutego spotkanie organizacyjne w celu ustalenia nowych terminów mobilności i warunków odbywania szkoleń. Kierownik projektu przedstawił uczestnikom możliwe terminy szkoleń ustalone z dyrektorami instytucji partnerskich. W wyniku wspólnych namów uczestników projektu z Zespołem Projektowym ustalone zostały terminy wszystkich szkoleń i sposób ich organizacji.

Skip to content