Szkolenia nauczycieli w Hiszpanii

W dniu 22 czerwca szesnastoosobowa grupa nauczycieli wyjechała na dwutygodniowe szkolenia do Hiszpanii, które przeprowadzi firma ESMOVIA w Walencji. Nauczycieli uczestniczyć będą w szkoleniach językowych, teleinformatycznych i podnoszących kwalifikacje zawodowe. Dokształcanie odbywa się w ramach projektu pn. „Międzynarodowe podnoszenie kwalifikacji zawodowych kluczem do efektywnego nauczania” w ramach programu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”.

           W ramach mobilności na Hiszpanię w dniach 24 czerwca – 5 lipca 2019 r. odbywają się następujące typy szkoleń:

  1. Planowania i realizacji projektów unijnych.
  2. Szkolenia dotyczące wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjnych w procesie nauczania.
  3. Szkolenia językowe z elementami ICT – wszelkie działania związane z produkcją i wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych oraz gromadzeniem, przetwarzaniem, udostępnianiem informacji w formie elektronicznej.
  4. Szkolenia przygotowujące do prowadzenia zajęć CLIL.

           Udział w tym niecodziennym rodzaju doskonalenia zawodowego przyniesie niewątpliwie wiele korzyści nauczycielom i zaprocentuje ciekawszymi lekcjami, efektywniejszą i bardziej nowoczesną pracą, wdrażaniem innowacyjnych metod nauczania oraz szeregiem korzyści edukacyjnych dla uczniów, szkoły oraz środowiska lokalnego. Szkolenia umożliwią zdobycie nowych umiejętności, a także poznanie innych metod i sposobów pracy. Stworzy też odpowiednie warunki, aby nawiązać kontakty z nauczycielami z całej Europy oraz ćwiczyć lub doskonalić umiejętność porozumiewania się w języku obcym. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że jest to również wyjątkowa możliwość poznania nowych, ciekawych miejsc i kultury Hiszpanii.

           Dziękujemy Panu Eugeniuszowi Święckiemu (Burmistrz Ciechanowca) oraz Panu Łukaszowi Godlewskiemu (Zastępca Burmistrza Ciechanowca) za napisanie i realizację tego unijnego programu w ZSOiZ w Ciechanowcu.

Skip to content