• Start
 • /
 • Projekty
 • /
 • „Międzynarodowe podnoszenie kwalifikacji zawodowych kluczem do efektywnego nauczania”

„Międzynarodowe podnoszenie kwalifikacji zawodowych kluczem do efektywnego nauczania”

Realizowany w ramach konkursu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 521  530,40 zł.

Uczestnikami projektu będzie 43 nauczycieli, wybranych w drodze rekrutacji spośród całej Rady Pedagogicznej. Będzie miał on charakter międzynarodowy, w ramach którego nauczyciele wyjadą do Hiszpanii, Francji, Niemiec i na Maltę. Kadra dydaktyczna ZSOiZ w Ciechanowcu będzie miała okazję podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne, biorąc udział w różnego rodzaju szkoleniach.

Głównymi celami projektu jest działanie zmierzające do podniesienia jakości nauczania i unowocześnienia ZSOiZ w Ciechanowcu, poprzez doskonalenie zawodowe jej kadry oraz poszerzanie zakresu aktywności edukacyjnej w obszarze współpracy i działalności zagranicznej.

W ramach projektu w roku szkolnym 2018/2019 zrealizowane zostaną następujące kursy:

1) Szkolenia metodyczne dla językowców:

 1. a) “Intendend for teachers who wish to improve their knowledge of the French language” – Francja / CAVILAM (1 nauczyciel)
 2. b) “Fluency and English Language Development for Teachers” – Malta / ETI (2 nauczycieli)
 3. c) „Seminare Methodik und Didaktik für Deutschlehrkräfte” – Niemcy / Horizonte (1 nauczyciel)

2) Szkolenia dotyczące wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w nauczaniu:

 1. a) „TEL – Technology Enhanced Learning” – Malta / ETI (5 nauczycieli)

3) CLIL czyli zintegrowane kształcenia przedmiotowo – językowe:

 1. a) “Methodology and ICT Tools for Teachers working with Content and Language Integrated Learning” – Malta / ETI (5 nauczycieli)
 2. b) “Applying Clil (Content and Language Integrated Learning) Methodology” – Hiszpania / ESMOVIA (7 nauczycieli)
 3. c) “Enseigner une matière scolaire en français – disciplines non linguistiques” – Francja / CAVILAM (5 nauczycieli)
 4. d) “Ein Schulfach auf Deutsch unterrichten” – Niemcy / Horizonte (4 nauczycieli)

4) Szkolenie dotyczące planowanie i realizacji projektów unijnych:

 1. a) „Planning and Management of Successful Erasmus+ Projects” – Hiszpania / ESMOVIA (2 nauczycieli)

5) Szkolenia językowe z elementami ICT:

 1. a) “ICT for teaching and learning” – Hiszpania / ESMOVIA (7 nauczycieli)
 2. b) “TIC Pour L’enseignement et L’apprentissage” – Francja / CAVILAM (4 nauczycieli)
Skip to content