Kolejne zajęcia klasy wojskowej w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu

W dniu 23 listopada 2017 roku na obiektach szkoleniowych Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki im. gen. bryg. Heliodora Cepy w Zegrzu odbyły się kolejne zajęcia dla uczniów klasy II C Zespołu Szkól Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu, w ramach Programu pilotażowego „Edukacja Wojskowa”, opracowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej dla szkół prowadzących klasy wojskowe.


Szkolenie prowadzone przez instruktorów z Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki składało się z zajęć teoretycznych i praktycznych – szkolenia medycznego, musztry, wychowania fizycznego oraz taktyki. W ramach zajęć uczniowie zapoznali się z zasadami Tactical Combat Casualty Care a także działaniami taktycznymi w składzie sekcji, zespołu i drużyny. Ponadto uczniowie realizowali zajęcia z musztry zespołowej. Z dużym zaangażowaniem młodzież uczestniczyła również w szkoleniu taktycznym, gdzie pokonywali przeszkody terenowe. Ostatnim punktem szkolenia, w tym dniu były zajęcia z wychowania fizycznego na płycie boiska Centrum gdzie pod nadzorem instruktora wychowania fizycznego młodzież ćwiczyła walkę wręcz w bliskim kontakcie.

Skip to content