• Start
  • /
  • Projekty
  • /
  • Od 1 września 2017 r. wojsko będzie szkolić uczniów klas wojskowych w Ciechanowcu

Od 1 września 2017 r. wojsko będzie szkolić uczniów klas wojskowych w Ciechanowcu

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE O KIERUNKU WOJSKOWYM W CIECHANOWCU   JEDNĄ Z 50 SZKÓŁ Z CAŁEJ POLSKI ZAKWALIFIKOWANYCH DO PILOTAŻOWEGO PROGRAMU MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ!

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło pilotażowy program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych. Program rusza od 1 września 2017 r. i dotyczy 50 szkół z całej Polski. Dzięki staraniom dyrekcji szkoły także i nasza placówka przystąpiła do rywalizacji o bycie jedną z najlepszych 50 szkół w kraju posiadających klasy mundurowe. Wymagało to m.in. przygotowania eksperymentu pedagogicznego.

Możemy z dumą ogłosić: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu został zakwalifikowany do Programu! Oznacza to, że jesteśmy w elitarnym gronie 50 – spośród 550! – szkół mundurowych. Niesie to z sobą ogromne korzyści dla naszych kadetów: uczestniczyć oni będą w realizacji jednolitego i kompleksowego programu nauczania, którego efektem będą realne korzyści płynące zarówno dla społeczeństwa, uczniów, jak również szkoły. Korzyści uczniów:

  • odbycie skróconego, poligonowego szkolenia przygotowawczego dla ochotników, kończącego się złożeniem przysięgi wojskowej i przeniesieniem do rezerwy;
  • pierwszeństwo w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej;
  • przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach (dodatkowe punkty podczas procesu rekrutacji);
  • stałe konsultacje (już w toku realizacji programu) przedstawicieli Wojskowych Komend Uzupełnień w zakresie możliwości przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby adekwatnych do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata.
Skip to content