Kolejne pół miliona złotych dla ZSOiZ w Ciechanowcu

Miło nam poinformować, że w naszej szkole będzie realizowany kolejny projekt. W dniu dzisiejszym – 02.12.2016r. – Pan Dyrektor Eugeniusz Świecki podpisał w Warszawie umowę na realizację projektu. Tym razem nosi on nazwę: „Międzynarodowe horyzonty dydaktyczne w ZSOiZ w Ciechanowcu” i wiąże się z programem realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczególnie radosny jest fakt, iż udało się nam uzyskać bardzo wysokie,  bo wynoszące aż 504 993, 65 zł dofinansowanie.


W projekcie weźmie udział 50 nauczycieli naszej szkoły. Będzie miał on charakter międzynarodowy, więc przewidziane są w jego ramach wyjazdy do Francji, Niemiec i na Maltę. Kadra dydaktyczna ZSOiZ w Ciechanowcu będzie miała okazję podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne, biorąc udział w szkoleniach dotyczących nowoczesnych technologii informacyjnych dla nauczycieli mających kwalifikacje do nauczania przedmiotów matematyczno–przyrodniczych, szkoleniach metodycznych dla nauczycieli języków, szkoleniach językowych z elementami ICT, szkoleniach przygotowujących do nauczania drugiego przedmiotu i  kursach metodycznych.

Skip to content