Szkolenia nauczycieli na terenie Niemiec

W dniu 8 lipca pięcioosobowa grupa nauczycieli rozpoczęła dwutygodniowe szkolenia na terenie Regensburga w Niemczech, które przeprowadzi szkoła językowa „Horizonte”.

Czterech nauczycieli odbędzie szkolenie w zakresie nauczania przedmiotu szkolnego w języku niemieckim z wykorzystaniem CLILa. Nasz nauczyciel języka niemieckiego realizować będzie natomiast szkolenie z zakresu metodyki i dydaktyki języka niemieckiego.

Udział w tym niecodziennym rodzaju doskonalenia zawodowego przyniesie niewątpliwie wiele korzyści nauczycielom i zaprocentuje ciekawszymi lekcjami, efektywniejszą i bardziej nowoczesną pracą, interdyscyplinarnością w nauczaniu języków obcych w ZSOiZ w Ciechanowcu oraz szeregiem korzyści edukacyjnych dla uczniów, szkoły oraz środowiska lokalnego. Szkolenia umożliwią zdobycie nowych umiejętności, a także poznanie innych metod i sposobów pracy. Stworzy też odpowiednie warunki, aby nawiązać kontakty z nauczycielami z całej Europy oraz ćwiczyć lub doskonalić umiejętność porozumiewania się w języku obcym. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że jest to również wyjątkowa możliwość poznania nowych, ciekawych miejsc i kultury Niemiec.  

Nauczyciele wyjechali na szkolenia do Niemiec w ramach projektu pn. „Międzynarodowe podnoszenie kwalifikacji zawodowych kluczem do efektywnego nauczania” nr POWERSE-2018-1-PL01-KA101-048920 jest realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu w ramach Projektu Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 521.530,40 zł. Udział nauczycieli w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Skip to content